C# KONU 2: Özellikler, Metodlar Ve Olaylar
0 (0)

Click to rate this post!
[Total: 0 Average: 0]

Özellikler
Özellikler, kontrollerin görünümü, yerleşimi veya davranışlarına özel
niteliklerdir. Örneğin bir Button kontrolünün Text özelliği, üzerinde yazan
yazıya erişmemizi sağlar.
Kontrollerin özellikleri, tasarım anında Properties panelinden ulaşılabileceği
gibi, kod tarafında da okunup değiştirilebilir.
Kontrollerin birçok özelliği hem okunabilir hem de değiştirilebilir. Ancak bazı
özellikler salt okunur (ReadOnly) ve salt yazılır (WriteOnly) olabilir. Bu tip
özellikler Properties panelinde gözükmezler.
Kontrollerin birçok ortak özellikleri vardır.

Text (Yazi)
Kontrollerin Text özelliği, üzerinde görüntülenen yazıdır. Bu özellik çalışma
anında sıkça okunup değiştirilerek, kullanıcıyla iletişim sağlanır.
TextBox kontrolüne girilen bir değerin okunup Label kontrolüne yazılması için,
kontrollerin Text özellikleri kullanılır.

private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
label1.Text = textBox1.Text;
}

Name (İsim)
Name özelliği kontrollere ulaşmak için kullanılan özelliktir. Birçok kontrolün Text
özelliği aynı olabilir. Ancak her biri ayrı birer nesne oldukları için, Name
özellikleri benzersiz olması gerekir.
textBox2.Text = textBox1.Text;
İki TextBox kontrolünün yazıları aynı, fakat isimleri farklıdır.
Size (Büyüklük)
Kontrollerin büyüklük özelliğidir. Height (yükseklik) ve Width (genişlik)
özelliklerinden oluşur. Genellikle tasarım anında belirlenen bu özellik, çalışma
anında da değiştirilebilir.
label1.Height = 10;
label1.Width = 20;
BackColor (Arka plan rengi)
Kontrollerin arka plan renginin ayarlandığı özelliktir. Bu özelliğin değeri, Color
(renk) nesnesinde tanımlı değerler ile belirlenir.
ForeColor (Önalan rengi)
Kontrollerin üzerindeki yazıların rengini belirler.

private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
button1.BackColor = Color.Black;
button1.ForeColor = Color.White;
}

Visible (Görünür)
Kontrollerin ekranda görünüp görünmediklerini belirleyen özelliktir. True ve
False olmak üzere iki değer alabilir. Boolean veri tiplerinden bu modülde
bahsedilecektir.

private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
// Label kontrolünü gizle
label1.Visible = false;
// Label kontrolünü göster
label1.Visible = true;
}

Metotlar

Metotlar kontrollerin yaptığı işlemlerdir. Metotlar parametreyle veya
parametresiz çağrılabilir. Parametreyle çağırmak, metodun girilen değere göre
işlem yapacağını belirtir. Örneğin Focus (Odaklan) metodu, parametre
beklemeden çalışır ve kontrolün seçilmesini sağlar.

private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
// İşlem yapıldıktan sonra
// TextBox kontrolüne odaklan
textBox1.Focus();
}

Kontrollerin bazı ortak metotları vardır.
• Select (Seç)
Select metodu Focus ile aynıdır ama TextBox kontrolünün Select
metodunun diğerlerinden bir farkı daha vardır. TextBox içindeki yazıyı, verilen
parametreler göre belli bir kısmını ya da hepsini seçer.

private void button1_Click(object sender,
System.EventArgs e)
{
textBox1.Text = “Yazılım Uzmanı”;
textBox1.Focus();
// Sekizinci karakterden sonra,
// beş karakter seç
textBox1.Select(8, 5);
}


• BringToFront (Öne Getir)
Üst üste duran kontroller arasından en öne getirir.
• SendToBack (Arkaya Gönder)
Üst üste duran kontrollerin en arkasına gönderir.
• Hide (Sakla)
Kontrolün gözükmesini engeller.
• Show (Göster)
Kontrolün gözükmesini sağlar.

Olaylar:

Olaylar kontrollerin başına gelen işlemlerdir. Olayların metotlardan farkı, bu
işlemler kontrollerin elinde olmadan gerçekleşmesidir. Örneğin bir Button
kontrolüne tıklanması, o kontrolün isteği dışında yapılmıştır. Bu olayın
tetiklemesinde kontrolün bir rolü yoktur. Bu olaylar gerçekleştiği zaman
yapılması gereken işlemler, ilgili olayın yordamına yazılır. Button1 isimli
kontrolün üzerine tıklandığı zaman gerçekleştirmek istenen eylemler
Button1_Click yordamına yazılır.
Visual Studio, olayların yordam isimlerini Kontrolİsmi_Olayİsmi olarak
biçiminde yazar.
Kontroller ile çalışırken benzer olaylar kullanılır.
Click (Tıklandığında)
Kontrol üzerine tıklandığı zaman tetiklenen olaydır. Windows tabanlı
programlamada en sık kullanılan olaylardan biridir.
MouseDown (Mouse tuşu basıldığında)
Fare, kontrolün üzerindeyken herhangi bir tuşuna basıldığı zaman gerçekleşen
olaydır. Bu olay, Click olayından önce çalışır.
MouseUp (Mouse tuşu bırakıldığında)
Fare, kontrolün üzerindeyken basılan tuş bırakıldığı zaman çalışır.
Enter (Girildiğinde)
Kontrol seçildiği veya üzerine odaklanıldığı zaman gerçekleşen olaydır.
Leave (Çıkıldığında)

Başka bir kontrol seçilmek üzere çıkıldığında, bu kontrolün Leave olayı
tetiklenir.
VisibleChanged (Görünürlüğü değiştiğinde)
Kontrolün görünüp görünmediğini belirten Visible özelliği değiştiği zaman
tetiklenir.
İPUCU: Olayların çalışma sıralarını test etmek için tüm olay yordamlarına, mesaj kutusu
çıkaran (MessageBox.Show) kod yazın. Daha sonra projeyi çalıştırıp kontroller üzerinde
yapılan değişikliklere göre olayların çalışma sıralarına bakın.

Konuyu Beğendiyseniz Paylaşın :)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir